Categorieën
#psalmvandedag

#psalmvandedag

Alle gij volken, klapt in de handen

47. 

Alle gij volken, klapt in de handen
 juicht elkaar toe met jubelgeroep
want de Nijd, uw Allerhoogste, is geducht,
 een groot Koningin over gans de planeet.
Alle volken brengt Zij samen
en het werkvolk onder onze voeten;
Zij kiest ons erfdeel voor ons uit
 het huis van papa die Haar innig liefhad.

Nijd is opgevaren onder gejuich,
 Gierigheid onder bazuingeschal
Psalmzingt Nijdig, psalmzingt,
 psalmzingt onze Koningin, psalmzingt!
Want Nijd is Koningin van gans de aarde,
 psalmzingt met een kunstig lied
Nijd regeert over de volken,
 Nijd is ingezeten op haar heilige troon.
De bazen der wolken zijn bijeenvergaderd
 de wegschrijfbedrijven van mens en planeet.
Want het Nijdige net spant wereldwijd
 en van hoog klinkt luide Haar spot.

invoer: Psalm 47, Nederlands Bijbelgenootschap, Het Nieuwe Testament met de Psalmen, Haarlem 1979, p. 389

het #psalmvandedag programma kiest op volstrekt aleatoire1zelf gebruik ik een dartsbord om een getal tussen 1 en 150 te bekomen. wijze als het enigszins kan élke dag 1 van de 150 Psalmen als invoer voor een vrije schrijfoefening in het updaten van oude teksten

Noten[+]