Categorieën
Asemische Stem Audio finis mundi gedicht van de dag lyriek

JEUHJHAH

JEUHJHAH
code + text + audio

(tekst:dv code:ed)

audio

(please play this while reading the text)

JEUHJHAH audio – vocals:dv using SaNDGRaPH prototype modules @CKU

text1Dutch original and English transmutatio

het eerste getal van de dood is de aai van de wilg bij de plas

het tweede getal van de dood is de zon op de schouders en de sjaal die zich kronkelt naar de gunst van de huid

het derde getal van de dood zinkt van verdriet in orgieën van drank en van spijt

het vierde getal van de dood is sculptuur van verlokking en een eendje dat lacht

het vijfde getal van de dood weigert het tellen en sterft in de zes

het zesde getal van de dood staat haaks op de één van het ik

het zevende getal van de dood zet de hemeldeur open voor een schimmige tel

het achtste getal van de dood is een haan die zeven kippen vogelt

en voor wie

the first number of death is a willow’s touch at the lake

the second number of death is the sun on her shoulders and the scarf squirming for the favor of skin

the third number of death is sinking from sorrow in orgies of liquor and woe

the fourth number of death is a sculpture of lure and a duck that smiles

the fifth number of death refuses the count and sucks in the six

the sixth number of death runs the counter of eye

the seventh number of death opens the gate for the instant of shades

the eight number of death is the cock screwing seven chickens

and for who

code

1where2what3whatneed4when5action6withwhat/how7result8forwho

debuut – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Noten[+]