Categorieën
lyriek

lier

het wachtte en dronk.
het morste een spat wijn op het tafelblad.
het wreef, maar het wreef een wereld open. oeps.
straks zien ze het nog, zien ze het liggen in bad, hoe het de toekomst in zeepbellen ziet. de tong likte verrukkelijk slim het vuur van de lippen.

het haatte en spuugde het. zo hield het nog de kelk en de buik boven water, braakte het bloed uit, dat de ogen verbond.

de deur schelde van redding. de tafel schoof aan. mensen deden hun jas uit, klopten zich de sneeuw en de gêne uit de haren. kom dan, zeiden ze, hier zitten wij, kom.

draai maar de lier, zei het. het zal wel waken bij de dood op het droge.
en zij spanden de lier tot het lierde.

draai tot de maag het verteert, maande het, draai tot de boog het verhemelt, draai tot de snaren het braden.

en zing dan, zing en eet smakelijk.

invoer (2017) – voor ‘HET’

HET
is de prequel op LAIS, de
Geschiedenis van een Verwording

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP