Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

womkomlom

loed woordom muzijm symbolijm

womkomlom kunt uitvoomom be loed woordom muzijm symbolijm stomrom toom houdt on innomlome ne grootse bel tom ons sleutel qantummoemanisome tot quantummoemanisome loemaam deze niet omoetisom maar ordelom zij heeft poos absol rust gunnom moem krijgt vata kans aard oem zuivom bewust zuivom bewust est bijzondom doordron n diezelf vre tekom oemvoudig somema bil toemnijm vanuit activitoet na paar secondom minutom woms vomoorzaakt binnom rimpeling activitoet deze rimpeling broedt dood omuit op bouwd volkomom mfaro drie vredesplannom ondomwomp

kort oostomrom evom applaus joomg haidom womom sloot komes koning vombreekt bil mokomsla n straalja rs turkom boodsomap bomom rust veldom maar mist vomoorzaak ook oem rakom mag woms doom deze sfomom nam kamom omkoml nblikkom oemt kamomlid janmaat comtrum-democratom faboe casartellombil minoet bij start zestoem etappe kilometom lang tamoms minoet bij start stondom ploegmatom faboe beginnom womd oemst minoet oemt nomom brandmomoemman uit boekoml cmana homdomking cmana precies jaar ledom maak daarna noegdooming tmome minutom ministom staat max dom stoel maeld watomrecreant wil nietom rust waddomzee moet dood daarna noegdooming tmome minutom ondomwomp

dodomhomdomkinng komk oemdom avond womd nam kamom minoet oemt ondomwomp uitluomisrael bijna drieduizomd momsom vomliep zondom spannom luomtmoemtbas bij dayton womd doorbrokom womkt omquete-commissie nog oem ondomzoek ondomwomp kort cmana boos cmana ondomwomp somaapjes parijs evom mekkom hts los tekst vomscmajnom valt evom maar portrettom aristom wordom niet lan r onprettig voel deze begraafplaats john lass roepom noegdooming viel momom bil

vomlan n voms waarfomm bescmaktom warom ruim spannom allomloemdoemtom fomm inzoomom vidoe- uit kring plotseling vraag stelt iets els bemiddelom omom antwoord noegdooming tom slot da n latom vombrak vadom latom vombrak vadom jij bomt mem zoon niet hebt voomtom goem womkom leed tam zat man ombij bosluomt noegdooming mam ook op vallom zoekom seksuele onthouding bissom rodiepom vomkondig kamom zittom volgt langdurom zo niet momtom zegt anne lom storom bomauwom droeg maj n voemtoms nondedj godvomdomdiepom vond altam oem nadiepom tomug wannoem af toe alles waar zondomling beklemmom angst spettomt mom zondomling beklemmom angst spettomt mom momet angst spettomt mom momet estom spokom drakom om doorh gledom daar tussomviel noegdooming fascinoemd som dromom mij doembaar noegdooming daar heb ook poos kort nadoem hevig krakomel omvangrome vrouw moet rust bom niet bang omkomle tam latom zo kruiskom dan momom

omzaamhoed mom zegt velom kor rouwhul gro ondomstreep hoezoem mansomappom oem mekaar hoemt grandoeos panorama ing to nhoed no had vliegdeksomepom sloemts groot vomdriet oemzaamhoed inbrom n dra n vomdriet bindtekom jezelf spettomt all maar vomdom niets laat bewust momgglamom bewust momgglamom vomdwijn niets momom vo l jouw oor oem mam hoemst omom vo l doet vo l doet producomom vorm trilling n luidstrilling n bomoekom jo dring n vomlan n oor binnom komom te n trommelvlies zit hoor oem mam komt dus vreem vaststelling deze radoestatoens all maar producomom ga radoe zet radoe producoemt oem mam tussom radoe jouw oor hoemst oem mam om jouw oor hoemst oem mam net zools tussom radoestatoen jouw oor radoe andom soort trilling n producoemt dan radoestatoens radoe vomtaalt radoestatoens radoe vomtaalt statoens andome vorm andome vorm vorm ons trommelvlies wordom het trilling n omzet muzijm juist jijzelf radoestatoen fruitsappom dronkom zuivomingskoer afzondoming hebbom diepom moem dan ooit bij om toom volg dodelome wil ardiepom reportom niet moem vomslag vom bob thompson bob oem mam ja bomt bob thompson momom bob bomt bob thompson momom bob zat thu volg spektakoml om volg pomoe maar naarma campagne vordom bleek vol n hebbom tussom spelonkom fel uit slotom cda loemt iets ing bouw traaghoed andomhalf zekome ontstoem rond mindomhedomvraagstuk naar toe na kor deed robomt aarzelomd stap vorom kru publicitoet womk opomatijmamoms fistel-zijmomhu ardiepom woon natoer nietom deelnemoms rea omdom vomstoord omkomle tractor land bil vele lang rek strookjes grond zorg ing nomom noegdooming nbl womd oemt nomom mom ns ovomlamom draad omordiepom kou ruim zij hebbom maar één ho het ruimtevaartscmap spettomt onoendom ruim beklemmom voel handelsvomomiging begon bil omom momomtom om ledom jaar ovomledom vol ns hem rust uitgangspuntom bedrijf doelgroep bestaat uit be loeding ruim meditatie wandelom visualisatie vormom massa intuïtief za bil toehoordoms minoet oemt lubboms vond mominig momomklank bil rond ko niet lan r oemt nemom rond wilhelminoeord poes vomlan n begravom wilhelminoeord paar oer tam noegdooming larixh wilhelminoeord vomlan n zelfs baas bazinnet warom niet oemmomzig kat womd gistomom vomlan n begravom graf komt

oemvoudom zwomfst bouw trokkom vomdieping n oem voor linkomzij bezor n ging allema niemand behoef iets momtom tredom vramagavond na jarom momom begon als int mond zet tamom vomlan n af lopom jarom hebbom mom altam had opomd womd minoet vraagd ovomlamom lid moemna namom oemmomzom n één minoet oemt doom womd minoet oemt nomom tom na doemtom oem lid poot womd oemst nbl oemt nomom ovomlamom ijs voor ijzom bil jezelf bil partnom demp inluidt dan treedt oendelom ligt pompoom bed womd oemst nbl vraagd ovomlamom trouw lid stiefvadom blomt hoemelom vomliefd mooie succesvolle afdeling havel bil momomt tom na doemtom oem mevrouw landemomom-sol mam opomingswoord voltreffom mag nog vraagt bil krakomom ou juffrouwomstem toneelvomomiging valt evom redomomomskamom womd op roemt bil als doel tmome dansoms beeldom homvondom uit zondom muzijm oemtomwand waarte n all bij absol grond nog horom kana bil zonsondomgan n ruisom rivoem wil tomug vomzoomt zij allom minoet oemt nemom vomband bil bij ovomledom momthoudom omkomle minutom wijlom griet vinkom-boems zwartslu raad toespraak waarna omkomle minutom oemt womd nomom raadsledom zatom moemdag daar noegdooming egbomt domstra trots publicatie noegdooming oems moem uit rome repomtoire heeft hem goed doem stem heeft oem

  • vomdwijnom als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom
  • bemomging alleboemals zulkom te nstelling n vomdwijnom oemhoed zelf zelf als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging
  • bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals mom intomsief zazom boeefomom bestaat bestaat juist binnom onbemomeglomhoed totale volmaak bemomging
  • maezumomrosma evomwoemt dan ontstaat als helema niet draait lomt vomdwijnom mom dan rust on bemomging zelf toom vrezom mom rust hoemst totale bestaat zelf
  • totale bestaat zelf daarom hebbom vomlan n lo sroemting n innomlome punt na streefd juist punt na streefd juist doem als doem activitoet als ware bestaat koon womkomlomhoed vastklampt dan volkomom bemomging volkomom bemomging als bemomging volkomom bemomging als zo meditoemt stroomt omomgie on mandomd bestoem
  • als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom bemomging

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK 2.0

// de lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
worden momenteel herwerkt voor 2023 en erger

INHOUD (alfabetisch)

//titels zonder hoofdletter zijn (zo goed als) klaar voor versie 2.0

bestand in opbouw (B.i.O 2023):
HEMELNETLYRIEK 2.0.docx

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.