Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer Proza Vertalingen - Bewerkingen

journal intime #154

154 – Qu’on lui pile le crâne – AFGROND

ARTAUD – Navel van het Voorgeborgte (2)

Een groot, nadenkend en overbevolkt elan vervoerde mijn ik als een volle afgrond. Er waaide een vlezige wind die resoneerde, en de solfer zat er dik in, ja. Minutieuze wortelhaartjes bevolkten de wind als een netwerk van aderen, en hun vervlechting bliksemde. De ruimte was meetbaar en helder, maar zonder doordringbare vorm. En het centrum was een mozaïek van flitsen, een harde soort kosmische hamer, een van mismaakte zwaarte, een die steeds weer viel als een hoofd in de ruimte, maar met een geluid dat als gedistilleerd klonk. En de watten wikkel van dat geluid had de botte aandrang en het doordringende van een levende blik. Ja, de ruimte gaf zijn volle mentale watten op, waarin geen enkele gedachte nog duidelijk was of de ontlading van voorwerpen ervan kon weergeven. Maar beetje bij beetje keerde de massa zich om als een krachtige walging van slijk, een soort onmetelijke instroom van donderend vegetaal bloed. En de wortelhaartjes die trilden aan de rand van mijn mentale oog, maakten zich met een duizelingwekkende snelheid los van de opgespannen massa van de wind. En heel de ruimte beefde als een geslacht waarmee de vurige hemelbol verwoestend tekeer ging. En iets als de snavel van een echte duif doorboorde die confuse massa der toestanden, en op dat moment trok al het diepe denken in lagen, loste het op, werd transparant en eenvoudig.

En nu hadden we een hand nodig die van het grijpen zelf het orgaan zou worden. En nog een keer of twee, drie draaide de hele vegetale massa zich om, en elke keer nam mijn oog een preciezere positie in. De duisternis zelf werd overvloedig en zonder voorwerp. Geheel het vriezen klaarde uit.

Antonin Artaud – uit L’ Ombilic des Limbes (1925) [ARTAUD 1956, p.51-52]
vert. NKdeE 20201) CC Public Domain

commentaar en suggesties bij deze vertalingen graag naar dirkvekemans@yahoo.com

originele tekst:
https://ebooks-bnr.com/artaud-antonin-lombilic-des-limbes/

Une grande ferveur pensante et surpeuplée portait mon moi comme un abîme plein. Un vent charnel et résonnant soufflait, et le soufre même en était dense. Et des radicelles infimes peuplaient ce vent comme un réseau de veines, et leur entrecroisement fulgurait. L’espace était mesurable et crissant, mais sans forme pénétrable. Et le centre était une mosaïque d’éclats, une espèce de dur marteau cosmique, d’une lourdeur défigurée, et qui retombait sans cesse comme un front dans l’espace, mais avec un bruit comme distillé. Et l’enveloppement cotonneux du bruit avait l’instance obtuse et la pénétration d’un regard vivant. Oui, l’espace rendait son plein coton mental où nulle pensée encore n’était nette et ne restituait sa décharge d’objets. Mais, peu à peu, la masse tourna comme une nausée limoneuse et puissante, une espèce d’immense influx de sang végétal et tonnant. Et les radicelles qui tremblaient à la lisière de mon œil mental, se détachèrent avec une vitesse de vertige de la masse crispée du vent. Et tout l’espace trembla comme un sexe que le globe du ciel ardent saccageait. Et quelque chose du bec d’une colombe réelle troua la masse confuse des états, toute la pensée profonde à ce moment se stratifiait, se résolvait, devenait transparente et réduite.

Et il nous fallait maintenant une main qui devînt l’organe même du saisir. Et deux ou trois fois encore la masse entière et végétale tourna, et chaque fois, mon œil se replaçait sur une position plus précise. L’obscurité elle-même devenait profuse et sans objet. Le gel entier gagnait la clarté.

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM


update 2023

dv-vertaling gecorrigeerd door ChatGPT@CEM:

Een grote, denkende en overvolle bezieling voerde mijn innerlijke zelf als een volle afgrond. Er waaide een vlezige en resonante wind, en zelfs het zwavel was dik. Minuscule wortelhaartjes bevolkten de wind als een netwerk van aderen, en hun vervlechting flitste. De ruimte was meetbaar en knisperend, maar zonder doordringbare vorm. Het centrum was een mozaïek van flarden, een soort kosmische hamer van mismaakte zwaarte die voortdurend neerviel als een hoofd in de ruimte, maar met een geluid dat klonk als distillaat. Het omhullende wattenlaagje van het geluid had de botte aandrang en de doordringendheid van een levende blik. Ja, de ruimte gaf zijn volle mentale watten af, waarin nog geen enkele gedachte duidelijk was of de ontlading van voorwerpen kon weergeven. Maar beetje bij beetje draaide de massa zich om als een krachtige walging van slijk, een soort onmetelijke instroom van donderend vegetaal bloed. En de wortelhaartjes die trilden aan de rand van mijn geestesoog, scheidden zich met duizelingwekkende snelheid af van de opgespannen massa van de wind. En de hele ruimte beefde als een geslachtsdeel dat door de brandende hemelbol verwoestend tekeerging. En iets als de snavel van een echte duif doorboorde die verwarde massa van toestanden, en op dat moment trok al het diepe denken in lagen, loste op, werd transparant en eenvoudig.

En nu hadden we een hand nodig die het grijpen zelf tot orgaan zou worden. En nog twee of drie keer draaide de hele vegetale massa zich om, en elke keer nam mijn oog een preciezere positie in. De duisternis zelf werd overvloedig en zonder voorwerp. Het hele vriespunt klaarde op.

wijzigingen ChatGPT
 • “vervoerde” vervangen door “voerde”
 • “ja.” verwijderd na “En de solfer zat er dik in”
 • “vervlechting bliksemde” vervangen door “vervlechting flitste”
 • “en het doordringende van een levende blik” vervangen door “en de doordringendheid van een levende blik”
 • “nog geen enkele gedachte duidelijk was of de ontlading van voorwerpen kon weergeven” vervangen door “nog geen enkele gedachte duidelijk was of de ontlading van objecten kon weergeven”
 • “heel de ruimte beefde als een geslacht waarmee de vurige hemelbol verwoestend tekeer ging” vervangen door “de hele ruimte beefde als een geslachtsdeel dat door de brandende hemelbol verwoestend tekeerging”
CHATGPT 3.5 prompt

<JOB name=TRANSLIT_dv source=FRA target=NED>
Input:
– De originele FRA tekst
– Een bestaande NED vertaling

Output:

 • De gecorrigeerde vertaalde tekst
 • Een lijst van wijzigingen per zin tussen de originele Franse tekst en de gecorrigeerde vertaalde tekst

Stappen:

 1. Lees de originele Franse tekst en de vertaalde tekst in.
 2. Verdeel de tekst in zinnen.
 3. Loop door elke zin in de originele Franse tekst en vergelijk deze met de overeenkomstige zin in de vertaalde tekst.
 4. Als er verschillen zijn tussen de twee zinnen, identificeer dan het type fout en maak de correctie.
 5. Voeg de gecorrigeerde zin toe aan de output-tekst.
 6. Voeg voor elke zin een lijst van wijzigingen toe aan de output-lijst.
 7. Geef de gecorrigeerde tekst en de lijst van wijzigingen terug als output.

</JOB>

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.