Categorieën
lyriek

kleuring

voor m.g.

teneer, op de sofa van ’t verlangen,
geveld, in de zwaarte van de droom,
omarmt het dwaasheid en zijn zonden
en vlijdt zich neer bij het verdriet.

het weet niet meer wat eerst begon:
was het de honger, was het de macht?
Het wil de treden op en hier vandaan,
het wil de ster die twinkelt als zij lacht.

en dat er stilte komt, kering in de storm,
dat treurnis schittert in de regenboog.
dat er weer kleuring is, vogels, hoge zon.

aan leegte en zichzelf verslaafd, helaas,
begrijpt het zich alleen nog stil bij haar,
wanneer het streling is en ademzucht.

invoertekst (2015)

This website uses the awesome plugin.