Categorieën
lyriek

journal intime #46

jt46 – violente volonté d’expression – PER DI KA

de geste van vandaag is de uiting van een vloek.

gelukkig verschaft de techniek van het Asemisch Lezen ons de garantie van de privacy: alleen ik kan echt lezen wat ik schreef.
het is uiteraard de gegarandeerde uniekheid van de asemische expressie die ook haar grootste therapeutische waarde is: patiënten kunnen vrijuit uitdrukking geven aan het onzegbare, aan dat-wat-niet-kan-worden-uitgesproken. en toch, via de zichtbare herinnering er waarde aan hechten, intieme betekenis. iedereen z’n eigen esoterie.

maar we zullen zien dat net die gegarandeerde intimiteit geschonden zal worden door AI gestuurde data mining van de sporen van het asemische schrift, of hoe onze gebaren ons ‘verraden’ aan een abstracte, instrumentele of ‘geavanceerde’ vorm van intelligentie. aan erger Rot dan het humane dus.

nu al lezen duizenden exploitatieve algoritmes ons gedrag op internet om het om te zetten in koopgedrag. maar de marktlogica penetreert alsmaar dieper in onze intieme sfeer. en nu, dankzij covid-19, komen er plots immens veel body-data beschikbaar op de markt. wonen we met z’n allen in de Slachthuisstraat?

we staan er alleszins machteloos tegen want als we onze ‘privacy’ willen beschermen verhogen we enkel de waarde van de data. bedrijven zetten daar ook al massaal op in: de privacy-garantie die zij aanbieden aan hun klanten is de garantie van verkoopbaarheid van hun data. kwantificatie kent geen kwalificatie, er zijn geen ‘levels’ in een nummering, en time is money in de GeldRuimte.
de cultus van de ‘ligne serpentine’, de line of beauty van William Hogarth resulteert bij Schiller in het poneren ervan als lijn van de vrijheid, want wat is een plotse verandering anders dan een verandering onder dwang?
met dezelfde resoluutheid van het vooropgestelde goede wordt ook gesteld dat ‘god geen rechte lijnen trekt’ en/of dat de natuur daarvan afkerig is.
alsof de natuur begaan zou zijn met onze bekommernissen en, erger, alsof wij geen deel zouden zijn van de natuur.
in de theorie van grafoloog-filosoof Ludwig Klages wordt de sinueuse lijn het toonbeeld van de ziel die onder de verdrukking komt van de hoekige ratio.
Paul Klee, zo legt Régine Bonnefoit [BONNEFOIT2013] ons met een massa meer geduld als ik in mijn lezen uit, baseert hierop zijn symboliek van de lijn en betrekt daarop ook de oogbewegingen, een eerste stap is dat naar de ontwikkeling van het asemische leesschrijven of schrijflezen, de techniek van de louter visuele communicatie.

als je heel die theoretische humus, dat doorrotten van de grotshit van Plato, ontdoet van het humanistische goed/kwaad dualisme dat enkel nodig is voor de ideologische indoctrinatie, kom je verrassend dicht bij het aanschouwen van een objectieve kijk op het gebeuren van het schrijven, bij een Schrift van het Echte.

het virus van het Asemische Schrift zit dus al als betonrot in de grijze muren van het Bauhaus.

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– enkele universa aan nieuwe betekenissen

journal intime is een gratis NKdeE-programma

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

This website uses the awesome plugin.