Categorieën
lyriek

een
oude
vogel ben
ik straks die zich
’t nest herinnert dat er nooit geweest is.

invoer: 鸦路溪行呈陆中丞 – A Walk on Crow’s Way Creek. Presented to Lu Zhongcheng – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj188.html

liù: zes,6

MENG
is een auteursprogramma van de
Neue Kathedrale des erotischen Elends

VERANTWOORDING
– losse afbeeldingen met de trekorde der Chinese karakters kwamen eerst van http://www.visualmandarin.com , maar die worden nu zo snel mogelijk vervangen door bestanden van Wikimedia of eigen afbeeldingen
– voor de woordverklaringen werd (ook) het woordenboek van Chinese Reader 8.0 gebruikt
– de gedichten van Meng Jiao werden gelezen met behulp van de vertaling van R. Earle Harris op http://tangshi.tuxfamily.org
– de illustratie bij de output van het MENGprogramma is output van de MENGmethode van (voornamelijk) het L!NT-programma en het Rodinprogramma

This website uses the awesome plugin.