Categorieën
lyriek

LAIS CCXXXV

“Niets was eerst met daarin al het ene
en naamloos was het Al er zonder vorm.
  De kracht daarvan was “, denkt Het, ” datgene
wat goed is nu, in ’t stille oog der storm:
het lot dat troost, maakt lijden uniform.
  Licht verwekt het stromen in de dingen:
hoor de dingen van de dingen zingen!
  Ons lichaam haakt die zinnen in elkaar
ik kus haar bloeien, zij is seringen:
het veelvoud van haar Al in één gebaar”.

invoertekst (2014)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

This website uses the awesome plugin.