Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS lyriek

LAIS CLXXX

In het donker woud van zijn verlangen

In het donker woud van zijn verlangen
werd begrijpen snel ’t nemen van de daad,
maar grijpen is werktuig der belangen
en drang wordt geestrijk vocht rondom het zaad:
het brengt de code slechts in ’t apparaat.
Wat leeft, is alom stervende en de taal
wil alles leesbaar in haar dood vertaald.
Kabaal verslikt zich in kabaal dat moet
omdat het dringen moet. Het zingt, het haalt
het nooit, omdat het weer beginnen moet.

invoertekst (2013)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP