Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS lyriek

LAIS CLXXIII

Ontsloten werd hen het schemerduister

Ontsloten werd hen het schemerduister,
weldaad van de nacht die het licht ontziet.
Zij kleven in ’t web van sier en luister,
zij zien elkaar, maar elkaars monden niet:
zo trilt het licht dat de woorden gebiedt.
Het heeft nu hier haar klaarste git ontvangen.
Hier kwam het om door ’t zwart te verlangen,
daar was niets dan waanzin, nijd en beleid.
’t Zal nu zijn hier aan het daar verhangen
en al haar schoonheid wordt hars op hun spijt.

invoertekst (2013)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP