LAIS CLXX

Nu in duizend ongedane daden
in klaarte oplicht al geheel het pad
met de uitgesponnen levensdraden
en niets nog wijst op toekomst die het had
verborgen in het draaien van het rad,
nu het haar licht als licht ontvangen heeft
en er geen hoop meer in zijn duister leeft,
nu feit de nood opheft aan enig woord,
nu heeft de spin geen zin meer in het web,
nu is zijn bede toch bij haar verhoord.

invoertekst (2012)

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CLXX

Geef een reactie