Categorieën
gedicht van de dag LAÏS lyriek

LAIS CXLIII

Het heeft haar ziel niet lief, waaraan het vreemd

Het heeft haar ziel niet lief, waaraan het vreemd
is, wijl het zich door ’t zelfde weet gestuurd.
Het voelt zich in haar geest geheel ontheemd
want in dat veld wordt het als ding ommuurd.
Haar faam is gif dat anderen verzuurt.
Haar lijf verkettert het, het is een goed
waaraan het zich onthechten wou, het doet
zich daarmee wreed en wrang genieten aan.
Maar in haar diepte weet het hoe het moet:
dit glijden is zijn reden van bestaan.

invoertekst (2012)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CXLIII

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Geef een reactie