Categorieën
LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek

LAIS CXVI

Het naakte raakt: rein bestaan, diep verval

Het naakte raakt: rein bestaan, diep verval
is het van haar, een droge waterval.
En wat, met wie, dit hier, waarom die val?
In de gedachten rot het echte al,
stoffige tongen verslikken de gal,
verbeten weeklagen, pap zonder mal,
grillige waan, gelal van niemendal.
Gewijde berg was het, boven haar dal,
de som ervan onmogelijk getal.
LAIS: heet ijs waarin het branden zal.

inputtekst (2012)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CXVI

Geef een reactie