Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #465

het gestage rot is een constante

22B102

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

465 – het gestage rot is een constante

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”

invoer
commentaar dv@YJA

Het is niet omdat de toestand voortdurend verergert dat het vroeger beter was.

Hoewel het gedachtenexperiment, de onderzochte hypothese van de Neo-Kathedraalse Bewegingsleer aka de ‘Gignomenologie‘ ons exemplarisch voorhoudt dat de evolutie die wij waarnemen in feite een devolutie is, een deterioratie die aansluiting zoekt en vindt bij de algehele kosmische entropie (‘alles wordt brol’) op onontkoombare wijze gekoppeld aan het uni-directionele van de tijd (‘brol ontbrolt niet’ : ‘je kan geen soep ‘ontkoken’ tot verse groenten.’), impliceert dat niet zomaar dat het vroeger beter was.

Die schijnparadox wordt veroorzaakt door de generatiefazering van het Rot op het epigenetische consistentievlak, een recursie van de humane differentiëringsdrang op het supra-individuele niveau.

Jaja. In mensentaal: elke beleving is subjectief en gebonden aan de initiële staat van het subject. Elk kind wordt even levenslustig geboren en accepteert de toestand waarin het arriveert zoals die gebeurt.

Het is zijn/haar toestand, een default, de situatie als het nulpunt waarop het nieuwe leven zich instelt, zich kalibreert.
Het ervaart en kent niets anders. Wat het van de tijd daarvoor te weten komt is secundair (bewust in de verhalen of onbewust in de epigenetische laag, het geheel van gebaarlijke en sensorisch-intuïtieve kennisgeving, een web van humane gedrags- en denkgewoontes, iets wat men dan vroeger wel eens benoemde als ’tijdsgeest’).

De geborene ziet en kopieert op geheel natuurlijke, en dus integristische wijze het totale ouderlijk gedrag: motoriek, gebarentaal, faciale en manuele expressie, stem en attitudes.
We merken daar (als ouder of kennis) zelf weinig van omdat de gelijkenis vanzelfsprekend is en enkel de verschillen als ‘betekenisvol’ worden ervaren/gelezen1met de versnelde devolutie waarin we zijn terecht gekomen worden de verschillen wél merkbaar binnen de levenstijd van het individu, een complicatie die op termijn de facto een einde dreigt te maken aan de generatiedifferentiëring zelf, hetgeen een dramatische aderlating zou zijn voor de mentale en culturele diversiteit. Anderzijds helpt het fenomeen ook de generatieconflicten uit de wereld, om toch te eindigen op een positieve noot.

Het ondraaglijke is absoluut relatief, dwz. : de grens van wat draaglijk is aan mentaal en fysiek leed wordt in elk individu opnieuw en anders gelegd, zodat er geen absolute pijngrens bestaat.
Dus de ervaring van het ondraaglijke, van het nog net niet te afgrijselijke, schuift gewoon mee op met het progressieve Rot.

Overigens: moesten we in de tijd terug kunnen reizen en in het Romeinse Rijk de mensen gaan vertellen wat er allemaal zat aan te komen, het perspectief zou hen misschien totaal de moed en levenslust tot eender wat ontnemen.

De voortdurende ‘complexificatie’ van de techniek, de graad van ‘ingewikkeldheid’ houdt gelijke tred met de voortgang van het Rot. Het Rot (de entropie) is er uiteindelijk de stuwende kracht van (via onze noden/behoeftes).

Nu, in het Rot kan je nooit terug naar een eerder stadium, vandaar ook dat al die Alt-Right nostalgie naar de Oude Orde zo’n ongelooflijke crap is: je moet m.i. mensen blijven vooruit willen helpen, met de stroom mee, en niet ze met valse beloftes terugsturen naar een oudere hel, want die is voor ons nog erger dan het huidige Rot.

Het is m.i. dan ook zaak dat we onze zo broodnodige stabiliteit kunnen vinden in de eigen dynamiek die harmonieert met die van onze buitenwerelden. De Gignemenologie presenteert zich daarom ook niet als een vast denksysteem dat voor alles een verklaring wil bieden maar als een stabiele maar uiterst dynamische Denktrant, een geheel van hopelijk erg besmettelijke denkgewoontes. De Gignomenologie toont zich hier als een praktijk berustend op de relatieve onveranderlijkheid van haar gehanteerde denkgewoontes.

Het sloopwerk van de NKdeE, onze niet-aflatende De-ontologie, de afschrikwekkende Devolutieleer, dat alles is een eerste noodzakelijke stap, een initiële en initiërende reiniging.

Want eens je op jouw eigen wijze door de hier aangeboden zure appel van de Devolutieleer hebt gebeten, ben je meer dan klaar om er weer vol tegenaan te gaan, want je beseft op het einde van de rit ook dat het uiteindelijk niets verandert: onrecht blijft onrecht en onrecht blijft onaanvaardbaar. Dat is toch mijn ervaring.

Temeer daar je je nu gewapend weet met een open vizier, een coherente Denktrant die zich kon ontdoen van een al te humane ‘ontologie’.

En blij ook want in de rollercoaster van dit soort rot-tora om- en omkeringsdenken heb je hopelijk ook wel oog gekregen voor de tragische maar toch o zo immense schoonheid van het Kosmische Rot dat overal om je heen op elk moment haar luister kan ontplooien.

Neem een potlood, kijk, zet je denken op ‘af’ en laat je hand de contouren volgen van je ziel: het gaat allemaal vanzelf…

Ook nog dit: de ethiek, en bij uitbreiding de filosofie heeft, als onderzoeksdiscipline, misschien dit met het schilderen gemeen dat je veel donkere verf nodig hebt om de pracht van het licht weer te geven…

rev. dv@CIA

Geef uw commentaar

Uw interpretatie van of commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze is erg welkom. Plaats die gewoon als ‘reactie’ onderaan deze post.
Bij validatie wordt uw inzending dan bij de eerstvolgende revisie van dit bestand onder dit kader toegevoegd.

harusmuze uitspraken bij Hexagram 31 – 咸

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

Noten[+]

%d
This website uses the awesome plugin.