Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek LAÏS lyriek

LAIS XII

  De dagen duwt het uit als sigaret,
walgend van zichzelf en ’t korte genot,
vertier met van de ondeugd prijs en wet.
   Het leven  is met lijden vast op slot,
verplicht te sterven met van dood verbod.
  D’ eeuwigheid is ’n hel als het gaat duren:
afwezigheid van schoonheid in de uren
rekt het leven zonder haar. Grauw is ‘t zijn,
de tel is van ellende ‘t verduren:
zwart zinkt elk verlangen, zuur in azijn.

inputtekst (2010)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv 2019 – AR van LAIS XII


Geef een reactie