Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #163

163 – geen gave geeft zonder overgave

hexagram 29 – 坎 (kǎn) – “Ravijn”.

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input:


//suffering from anxiety over things beyond his control

commentaar:

(vlugge schets, dit is vaag nog, 30/03/2017)

oude versie: alleen de overgave herhaalt de gave, reinigt het van het vage, de betekenis die slechts teken is. zonder geloof gebeurt er niets.

het geven is geen geven als het niet geheel de persoon is die gegeven is in het geven, anders is het slechts een betekenen, een inzet in de ruilhandel, een preëmptief nemen van positie

de gave is altijd prioritair aan de handel (“het is het gebaar dat telt”), maar het degenereert al snel tot patriarchale ‘usurus’ en verwordt dan tot ‘christelijke’ liefdadigheid.

de oorspronkelijke gave wordt dan taboe en zet zich door in in de seksuele taboes (recursieve terugkeer)

de gave is misschien een teruggave van het exces aan de betekenis die gedacht wordt als oorsprong, een offer aan de perceptie van de recursie?
dan bevestigt de gave de ‘leugen’ van de betekenis: “ik geef jou dit ten teken dat wij elkaar begrijpen (we zien het allebei, maar we verzwijgen de vervalsing, dit is ons geheim)”

maar de beweging van het geven is er vòòr het ego, het geven is ook zingeving van het ego, een constituente beweging, een (ver)maken, een ‘solidatie’

Geef een reactie