Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #71

71 – de penguïn nukt omdat vliegen niet lukt

hexagram 64未濟 (wèi jì) “Vóór de Voleinding”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.


commentaar

minachting, verachting van anderen komt voort uit het gebrek aan betoonde achting van anderen. uit de behoefte aan waardering.

als je iets niet kan, als het je niet lukt, blijf dan hardnekkig proberen en leer van de anderen tot het je lukt. als het je dan na een jaar of tien nog niet lukt, stop er dan mee, en ga in een fabriek werken zoals Wittgenstein adviseerde. maar als je de ander minacht om haar falen in wat je zelf niet kan, minacht je enkel jezelf en verdien je de minachting van iedereen.

de programma’s van de Neue Kathedrale des erotischen Elends vereisen geen waardering of achting van haar deelnemers voor de invoer van andere deelnemers, maar wel een absolute afwezigheid van minachting.

invoer waaruit minachting van de ander spreekt zal bij detectie verwijderd worden. deelnemers die bij herhaling minachting van de ander vertonen, zullen daarop gewezen worden en aangemaand om hun gedrag te wijzigen.

lukt het je niet die gedragswijziging te bewerkstelligen, dan kan je dus, met alle begrip voor je falen, beter in een of ander kunstfabriek gaan werken, of bij de gazet ofzo. daar krijg je vast loon naar werk.

scève

(A) Si en ton lieu j’estois, ô doulce Mort,
Tu ne serois de ta faulx dessaisie.
(M) O fol, l’esprit de ta vie est jà mort.
(A) Comment? (M) je vois. Ta force elle à saisie.
(A) Je parle au moins. (M) Ce n’est que phrenesie.
(A) Vivray je donc tousjours? (M) non: lon termine
Ailleurs ta fin. (A) Et ou? (M) Plus n’examine.
Car tu vivras sans Coeur, sans Corps, sans Ame,
En ceste mort plus, que vie, benigne.
Puis que tel est le vouloir de ta Dame.

dit is een débat-gedicht, tussen de Minnaar (A) en de Dood (M), ik heb de rolverdeling met die letters aangeduid…het genre werd druk beoefend, in de Franse zowel als in de Petrarkistische traditie (McFarlane)
dessaisie: ‘beroofd’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Geef een reactie