Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #21

geestdriftig zwijgen bij de ondergang

21 – geestdriftig zwijgen bij de ondergang

hexagram 56  (lǚ) – “Vertoeven”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

de gepaste houding bij het oneindige voortduren van de apocalyps waarin wij leven is die van medelevende niet-handelen, een exemplarisch activisme van de deugd: het geestdriftige zwijgen bij de ondergang

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Le Cerf volant aux aboys de l’Austruche 
Hors de son giste esperdu s’envola: 
Sur le plus hault de l’Europe il se jusche, 
Cuydant trouver seurté, & repos là, 
Lieu sacre, & sainct, lequel il viola 
Par main a tous prophanément notoyre. 
Aussi par mort precedant la victoyre 
Luy fut son nom insignément playé, 
Comme au besoing pour son loz meritoyre 
De foy semblable a la sienne payé. 

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Geef een reactie