Categorieën
gedicht van de dag lyriek

Gedicht van de dag

De_Snelbelg_wet

Pribramiaans

 “He [=Karl Pribram] believes that conscious experience is the act of correlation itself and that correlation occurs in the dendritic structures by the summation of the polarisations (and depolarisations) through the processes in the dendritic networks”

Jeff Prideaux (WCU) in “Comparison between Karl Pribram’s “Holographic Brain Theory” and more Conventional Models of Neuronal Computation”, in XXXXX, Compiled and edited by XXXXX, XXXXX 2006, ISBN 0-9550664-4-1, p82

 

Beeld je in dat de woorden
dit deden dit bibberen
dit bloeden dit
hier zijn en het dan
pardoes begeven.

Uw restbestand,

o gij uitgaande muze,
o gij schokkend okeren lijf, gij tot het donker
in stilte inkerende sterfding, o gij ademloze
zweetlap die in de glijwateren als een aal
in alg-groene poelen gedijt & smetteloos toch
uw schrilste klinkers kirrende beaamt,

o gij die instort meteen & als een
alles van uw leven extatisch
is, in alles alef in alles is, zo
verschijndwijnt
wijl ik het sluiken van uw haren
met een vinger nog de vergetelheid uitschuif,
als druppel op
het valluik boven de kuilmuil
van het rasterende mormel
te kijk leg, zich, zeg maar,  laat te zien
zijn – uw woordspiegelende worden…

dat restbestand dus, zakt
weldra resoluut onder de
kritische grens waarna, zo
vrees ik, de holonomische
restitutie wellicht geheel
onmogelijk wordt. We zouden

zullen we
met andere woorden
misschien maar ’s moeten

praten?

 dv 18-19/10/2006
Uit ‘101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze’

Het idee dat een tekst ‘af’ moet zijn is eigenlijk vreemd aan de lyriek en eerder een (commerciële) vereiste voor het afdrukken ervan. Het ‘af’ zijn (en in mindere mate ook de auteursrechtelijke bescherming van haar ‘kapitale waarde’ ) is ook vreemd aan of tegenstrijdig met de gebruiken van de informatietechnologie, waar code altijd voor ‘verbetering’ of ‘aanpassing aan nieuwe noden’ vatbaar moet zijn. En, als het enigszins kan,  ook ‘open source’. De Vrije Lyriek is een open lyriek in beweging en maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden geboden door de informatietechnologie.

De serie ‘Gedicht van de dag’  geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie,  een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

 

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.