Categorieën
lyriek

sjakosh van de dag

eenschoonsjakosh

“een schoon sjakosh”

dv/google, 2009/2017 locatie op google maps

witregels

soundtrack van de dag

de soundtrack van de dag is Aanbevolen Muziek bij het lezen van de Proloog uit ‘verval’ mijn debuutbundel, een prachtig boekje op schitterende wijze verlucht door Catherine Buyle (kandidaat-uitgevers: het typoscript is op aanvraag te verkrijgen bij de auteur)

proloog_partituur

lees de Proloog op Laurents Coster

witregels

de klok die u hoort op de soundtrack is de befaamde Scheve Klok!
scheveklok
de Scheve Klok van en te het Centrum van het Gekende Universum

witregels

gignogram van de dag

het gignogram van de dag is het Gignomenologische diagram van de ‘bloei’.

gignogram_bloei

  • Of er, los van de immer voortwoekerende discussie omtrent de unidirectionaliteit van de tijd, sprake kan zijn van bloei zonder een voorafgaandelijk ontluiken, is een topic voor later.
  • Voor een voorlopige verduidelijking verwijzen we toch naar de Gignomenologische notities bij gignomenon ‘ontluiken’
  • hier ziet u de bij het ontluiken vermelde Regressie R vanuit Temporeel Perspectief. Bij het inschatten van het Perspectief moet u uiteraard rekening houden met de Gignologische extrapolatie van het Geldperspectief in de GeldRuimte. Zoals de kleinzoon van Julian Barbour later zal plachten gezegd te hebben: “Geld, dat hebt ge niet nodig…”
  • In de bloei merken we duidelijk enkele latentiepunten op die het verval in het uitbloeien aankondigen. op het gignogram zijn deze aangeduid middels de set V
    • latentiepunten zijn extreme schommelingen in de gebeurensintensiteit die resulteren in breekpunten in het traject (het overwerp)  van het gignomenon

Bewaren

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.