Categorieën
LAIS

het beleg

Niets zijn wij nog, vermoeid, vervloekt, gehaat.
Schimmen: fragiel, weerloos, geprijsd, ontdaan,
Niets nog, nummer in het rot van de staat
Skelet van letters, puin van het bestaan
De banvloek van beleg ons aangedaan.
Kuilen gapen, ogen breken, kindjes slaken
Scherpe kreten, moedermonden braken
Betekenis in bloed op het laken
Van de sneeuw. Dode dichters waken.
Niets zijn wij nog, de voetstappen kraken.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

%d
This website uses the awesome plugin.