Categorieën
LAIS, 449 dizains

close

Ik ben de bloemen in uw tuinen al,
Ik ben het krieken van uw dageraad
Ik heb in mij het kiemen van heelal
& U verdoet mij in uw laffe daad
Alsof ik ik niet ben, ik mij verraad?
Ik heb mijn taal voor u herdacht
Ik schonk haar luister, lijfelijke pracht.
Er is geen wereld waar u niet bestaat
Omdat ik u met alles heb doordacht
Maar alles komt voor mij net iets te laat.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie