Categorieën
LAIS, 449 dizains

lente

Onhoudbaar licht, mijn huid & handen door.
Mijn waarheid is wrang, ik heb van tranen
De zang bewaard, dwars door uw schijnsel door:
Kristallijne schittering, vrij van wanen,
Angelisch puur, feit van het gedane,
Met de eis, fel, een gebed om aarde,
Want diep, & scherp is wat ik bewaarde,
Een schicht in het stof van kathedralen,
De reine wens van het rechtgeaarde,
Pracht, beweging in uw zonnestralen.

 

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie