Categorieën
LAIS, 449 dizains lyriek

mater perlarum

In eindig licht zag ik de ondergang,
Beweging als verlangen naar de dood
& Stilte sneeuwt haar wonderlijke zang,
Verdwarreling, gebrek aan lust of nood
Mist beparelt niets, ooit sluit af in nooit
& Handen plooien rust in de handen
De aarde onttrekt zich aan de landen
De zeeën ruisen als een zijden kleed
Nakend licht verbrijzelt op de stranden
Roze glans gloeit rondom het tere leed.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie