Categorieën
LAIS, 449 dizains

voorwaarde

Uw inzicht flitst, de schichten verblinden
& Met haat zijn de randen afgezet
& Met verachting u wil verbinden
Die kennis met het strakke van uw wet,
Uw ruimte waar de tijd is stilgezet,
Waar de dingen in het duister zweven,
& Wezens ook die er niets beleven.
  Alles is er af & om het even,
Want ons leven is toch zo’n gegeven
Dat je het slechts zo kan overleven.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie