Categorieën
LAIS, 449 dizains

burn age (presque noir)

Al de stemmen & hun melodieën
Brengen teder samen tot klare klank
Het gestrenge in de elegieën:
Schrap geluk, geef jouw leven zonder dank
Negeer vertwijfeling, proef de stank,
Kots je ziel uit in het hopeloze,
Voel de koude ketting van het boze,
Verdoe je snel tot tel in het gelid:
Jouw lijf is offerande, verkozen,
Jij wordt weldra ter eeuwigheid verhit.

 

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie