Categorieën
LAIS, 449 dizains

onterecht

In Onterecht woon ik , & Nergens ga
Ik ’s zondags heen: die ene dag van licht
Telt de weken duisternis & week na
Week vergroot in mij het diepe inzicht
Dat ik ontbonden word & zonder zicht
Op toekomst, bij ontstentenis van hoop
Vernauwt ter dood mijn nare levensloop.
  Maar als mij morgen weer uw beeltenis
De ogen schroeit, dan wordt mijn wanhoop hoop,
Mijn Niets uw Alles & beslotenis.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie