Categorieën
LAIS, 449 dizains

neerschrijven

In flitsen zie ik u, uw licht valt aan
& Fragmentair uw klank slaat aan, gevaar
Bent u, zoals een gele bloem blijft staan
In het midden van een winterbos, staar
Op het oog van de wereld, groot misbaar
Van schoonheid, schreeuwende & dodelijk.
Maar elk verzet is slechts verstandelijk
Het voorhoofd brandt, het midden laait & zie,
Uit schouders armen, uit armen dadelijk
De handen, de vingers: pasigrafie.

rev. 22/03/2011

Geef een reactie