Categorieën
Schoonschrift

NKdeE Schoonschrift – ø

“eu als in leuk”

dv 2010, NKdeE Schoonschrift, bister op papier, vóór het uitknippen

  • éen van de ‘artificiële’ klassen binnen het Schoonschrift. Natuurlijk zijn alle klassen even ‘artificieel’, ze worden allemaal in het Leven geroepen uitsluitend om in het Schoonschrift-programma beschikbaar te zijn voor de schrijfroutine, maar waar de meeste klassen zich kunnen baseren op het ons vertrouwde schriftbeeld, stelt deze klasse zich daar uitdrukkelijk buiten. We gebruiken voor de ‘eu’, in het Nederlands geschreven als een tweeklank het teken uit het fonetische IPA stelsel, een wetenschappelijke conventie, eerder dan de combine uit het gewone schrift omdat die combine in het sonore verloop geen basis (meer) heeft. Niet meer omdat die schrijfwijze natuurlijk historisch is tot stand gekomen, en de basis dus ooit wel hoorbaar was.

Geef een reactie

%d
This website uses the awesome plugin.