Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Kink in de code-kabel

Deze blog ontdaan van betekenis (eindelijk!) (oef!)

Op http://www.crummy.com/software/ vind je bij het lijstje ‘Software Calculated to Drive You Mad‘ o.a. de hoogst vermakelijke “The Eater of Meaning (2003-present) – Destroys content without affecting form”, verantwoordelijk voor de verhaspeling die u hierboven ziet (klik op de afbeelding voor een volledige demonstratie).

Au fond kan je stellen dat het hier een soortgelijk procedé betreft als wat in de groteske video van de ‘Muliera Mystica’ gebeurd- zoals ik trachtte te verhelderen in de tekst erbij op GROTEXT, zie dit artikeltje, maar dan toegepast in het domein van het strikt talige: een tijdelijke opheffing van de vergroeide relatie van het tekensysteem met de betekenis.

Een kink in de code-kabel. Een interventie van het gevreesde nerdendom in de kabbelende wateren der redelijkheid.

Je krijgt dan, net als bij flarf, een verrassend geheel dat op één of andere onvatbare manier toch nog steek lijkt te houden, een ambigue non-ding tussen taal en loutere willekeur in, dat op haar beurt bevrijdend kan werken voor de creatieve geest.

Getuige bijvoorbeeld kesselpoet Angela Genusa’s samenwerkingsverband Nuzzled Sentence’ : een blog van prettig gestoorde auteurs waaronder uw verziekte dienaar, waar het gebruik van dergelijke programmatorische hulpmiddeltjes schering en inslag is.

Eén en ander vraagt, nee het schreeuwt om toepassingen bij ons, maar hier zitten we wegens het kleine taalgebied met de bijkomende moeilijkheid (naast het gebruikelijke gebibber ) dat alle lexicografische bronnen vooralsnog stevig achter het commerciële slot en grendel zitten. Engelstaligen hebben al massa’s kwalitatief hoogstaande alternatieven in het Publieke Domein, ik denk bv. aan Wordnet, van de pientere meisjes & jongens van Princeton .

In het Nederlands mag je nauwelijks wijzen naar een corpus of het vreet je vinger op uit hoofde van de commerciële belangen, iets wat moeilijk te rijmen valt met de lexicografische idealen van de 19de eeuwse initiatiefnemers, overigens.

Met de educatieve doelstellingen van de universiteiten ook al niet.

Waarmee eigenlijk wel?

Soit. Het is maar de vraag of er zonder overheidssteun ruimte is voor het openlijk ontwikkelen van vrije lexicografische bronnen. Misschien moeten we het ’s vragen, gewoon.

Van Dale, merci, het zijn schoon boekskens, maar wij willen onze taal terug.

Hm, iets zegt mij dat dit niet veel gaat uithalen.

———————————-

Nuzzled Sentence: http://nuzzledsentence.blogspot.com

Angela Genusa op PK-LP: http://www.vilt.net/kessello/?cat=23

Geef een reactie

NL EN FR RU ZH-CN AM
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.